Słupki

Słupki drogowe wyznaczają kierunek poruszania się, blokują ruch pojazdów. Słupki wolnostojące albo połączone łańcuchem.