BHP

Elementy wpływające na bezpieczeństwo w pracy przy robotach drogowych. Są dobrze widoczne i oznakowane.