wiata7

Zadaszone przejście dla pieszych

Przejście zakryte, ze ścianami bocznymi lub bez, do połączenia stref przemysłowych, budynków szkolnych lub administracyjnych, do ochrony stref spacerowych.

Kategoria: